ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Youth Sports Fair Chance

Адаптирана плувна тренировка се проведе в София
18.12.2020 г.
На 18 декември 2020, в обновения басейн „Мадара“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе контролна тренировка по адаптирано плуване, в която се включиха 12 атлета с интелектуални затруднения. Спортното занимание беше проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, като не беше допусната публика и лица под 18 годишна възраст. Тренировката беше организирана от експертите в сектора по „Адаптирана физическа активност и спорт“ към НСА „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт.

Участниците получиха и полезна информация за проект Youth Sports Fair Chance, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, който има за цел да намали предизвикателствата, свързани с насилието и да открие иновативни подходи за борба с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта, особено по време на спортни събития.