ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Youth Sports Fair Chance

YSFC конкурс за детски рисунки/инфографики
15.06.2020 г.
Проект Youth Sports Fair Chance има за цел да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта. Youth Sports Fair Chance ще адресира темите за намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности и преподаване пред основните целеви групи (ученици в начални училища, учители по физическо възпитание).

В тази връзка, ще се радваме, ако се включите в конкурс за детска рисунка/флипчарт/инфографика по темите за намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности.

В конкурса могат да вземат участие деца на възраст 10-14 години, които могат да изпратят разработените рисунки/флипчартове/инфографики за публикуването им в страницата на проекта и - провеждане на онлайн конкурс.

В резултат на конкурса, 10 учители по физическо възпитание и спорт и 10 деца от България ще имат възможност да участват в детско международно състезание Youth Sport Fair Chance (датите подлежат на препотвърждение).

Срок за изпращане: 30.06.2020
Е-майл за изпращане: info@bulsport.bg
Придружаваща информация: име, възраст, училище, телефон и е-майл за връзка

Пълна информация за проект Youth Sport Fair Chance:https://www.bulsport.bg/YSFC.html

Проект Youth Sports Fair Chance е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.