ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Youth Sports Fair Chance

АРБС представи Еразъм+ на У.М.Н.О.
26.01.2020 г.
На 26.01.2020, в София се проведе младежко събитие на Ученическа мрежа за неформално образование У.М.Н.О. под егидата координатор на У.М.Н.О Виктория Табакова и #ABLEMentor Борис Вардев.

По време на събитието ученици от 5 столични гимназии имаха възможност да се запознаят с различни работещи модели за младежко развитие, сред които клуб Дебати, Тайм Хироус, България на младите, както и възможностите на програма Еразъм+, които бяха представени от Ивелина Димитрова - доброволец в Асоциация за развитие на българския спорт.