15.06.2020
Проект Youth Sports Fair Chance има за цел да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). Пр...
03.06.2020
Проект Youth Sports Fair Chance има за цел да намали предизвикателствата в сферата на наси...
15.05.2020
Проект Youth Sports Fair Chance има за цел да намали предизвикателствата в сферата на наси...
26.01.2020
На 26.01.2020, в София се проведе младежко събитие на Ученическа мрежа за неформално образ...
25.01.2020
В периода 22 – 25 януари 2020, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе трета международн...
14.07.2019
В периода 10 – 14 юли 2019, в Таормина, Италия се проведе втора международна среща по проект Youth Sports Fair Chance, която имаше за цел да анализира дейностите по проекта до момента и да обсъди реализира...
19.04.2019
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). ...
09.11.2018
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на нас...