ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: WAYWARD

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС WAYWARD
03.08.2021 г.
КОГА:
02.10.2021 – 03.10.2021 и 09.10.2021 – 10.10.2021
КЪДЕ:
онлайн
УЧАСТНИЦИ:
5 участници от всяка държава


ЗА ПРОЕКТА:
„Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability –WAYWARD“ е проект за изграждане на капацитет в сферата на младежта, включващ 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт).

WAYWARD се справя с предизвикателството на социалното изключване и социалната стигма, изпитвани от младите хора с интелектуални затруднения в партньорските региони чрез международно сътрудничество.

Световната банка количествено определя в един милиард (15% от населението на света) хората с някаква форма на увреждане в света. Световната банка подчертава, като явление, че уврежданията са разпространени в развиващите се страни и като цяло този феномен е придружен от неблагоприятни социално-икономически резултати като по-ниски нива на образование, по-лоши здравни резултати, по-ниски нива на заетост и по-високи нива на бедност.

Методологията Обучение чрез спорт /ОЧС/, комбинирайки в положителна синергия, приобщаващия потенциал на ОЧС и спорта, предоставя на местните организации мощен инструмент за повишаване на мотивацията на младите хора с интелектуални затруднения за участие в обществото, като в същото време противодейства на явленията на социалната стигма чрез положителна информираност и предоставя на младите хора, изправени пред интелектуални затруднения, набор от умения за успешна интеграция във всички сфери на образованието, обществото и в перспектива, на пазара на труда.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
 Младежки работници, учители и треньори над 18 години (18-30 години);
 Брой участници: поне 5 от всяка партньорска организация;
 Участниците трябва да участват във всички дни на обучителния курс;
 Участниците ще проведат местните фази на проекта и ще отидат на международната среща в Мексико;
 Препоръчителен, но не задължителен предишен опит в национални и/или международни проекти;
 Препоръчителен, но не задължителен предишен опит в работата с хора с ментални увреждания;
 Ниво на английски поне В1 или В2;
 Спазване на половия баланс.

КАКВО ДА ПРИГОТВИМ?
 Материали за вашата организация;
 Добро настроение;

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА:
Към апликационната форма