Международна среща по проект START се проведе във Финландия
11.10.2018 г.
В периода от 09-ти до 12-ти октомври 2018 г., в град Хелзинки, Финландия се проведе трета международна среща по проект “START – Sport TrAining to Run Together“, по време на която международни организации от България, Италия, Португалия, Литва и Швеция, сред които и представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ – Ивайло Здравков и Константин Занков – членове на УС, обсъдиха възможностите за по-широко прилагане на методите на неформалното образование в сферата на спорта и младежките политики. Една от най-важните теми, които бяха засегнати по време на събитието бе използването на спорт и физическа активност като инструмент за социално включване, социализация и интеграция, както и обмена на добри практики по теми, като „Обучение чрез спорт“ методология, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност. „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, социална реализация и адаптация, все повече спортни федерации на межденародно, европейско, национално и локално ниво проявяват интерес към нейното прилагане. Проект СТАРТ иска да подпомогне популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.

Основни цели на проекта са:
 Насърчаване и засилване на визията на спорта като метод за интеграция, социално приобщаване и равни възможности и повишаване на осведомеността за неговия потенциал;
 Насърчаване на развитието на новаторски подход (неформални методи) в спортния сектор с цел укрепване на пътя на обучение и специализация на треньори, обучители, инструктори, преподаватели, аниматори в спортния сектор, мениджъри и служители;
 Предаване на участниците умения и способности, необходими за използването на спорта като образователен инструмент и като инструмент за насърчаване и укрепване на:
 Социално-културното включване на имигранти, лица в риск, младежи и възрастни застрашени от социално изключване;
 Участие в спортни дейности на младежи и подрастващи (мъже и жени);
 Равни възможности между мъжете и жените в спорта;
 Насърчаване и засилване на по-голямото участие на имигрантите, жените, младежите и подрастващите с цел насърчаване на конструктивния диалог между различните социално-културни групи.
 Нови възможности за учене за тези, които желаят да станат треньори, обучители, инструктори, педагози в спортния сектор, за да увеличат възможностите и шанса си за стартиране на нова работа.

По време на посещението, участниците в него обсъдиха подробно дейностите по проекта до момента и всички останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, които научиха по време на мероприятието, както и от иновативните практики и методи, които домакините от HNMKY/Helsinki YMCA прилагат за по-успешната интеграция, социализация, адаптация и бъдеща реализация на младежите във Финландия. Международната среща даде възможност да се обменят добри практики и дейности за развитие на методологията „Обучение чрез спорт“ и бе от изключителна полза за експертите, които работят по темата.

Настоящата среща е част от проект „START – Sport TrAining to Run Together“ съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.