СТАРТ спортен ден се проведе в София
02.09.2018 г.
На 02 септември 2018г., в София, България се проведе спортен ден СТАРТ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. В събитието се включиха над 100 младежи от София, които се забавляваха с волейболни и баскетболни активности, а самото мероприятие беше проведено съвместно със Спортен клуб „Ахил“ и Студентски съвет на Национална спортна академия „Васил Левски“. Участниците получиха спортна екипировка и сертификати за участие от Асоциация за развитие на българския спорт, както и лакомства, осигурени от Пауър марк. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.

Проект “START – Sport TrAining to Run Together“ има за цел популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи. По време на няколко обучителни събития до момента, спортни треньори и младежки работници в България имаха възможността да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта.

Основни цели на проекта са:
Предаване на участниците умения и способности, необходими за използването на спорта като образователен инструмент и като инструмент за насърчаване и укрепване на:
• Социално-културното включване на имигранти, лица в риск, младежи и възрастни застрашени от социално изключване;
• Участие в спортни дейности на младежи и подрастващи (мъже и жени);
• Равни възможности между мъжете и жените в спорта;
• Насърчаване и засилване на по-голямото участие на имигрантите, жените, младежите и подрастващите с цел насърчаване на конструктивния диалог между различните социално-културни групи.
• Нови възможности за учене за тези, които желаят да станат треньори, обучители, инструктори, педагози в спортния сектор, за да увеличат възможностите и шанса си за стартиране на нова работа.

Настоящото събитие е част от проект „START – Sport TrAining to Run Together“ финансиран по програма „Еразъм+“. Партньори по проекта са организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.