ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport and NFE

06.04.2022
На 04.04. и 05.04.2022г. в град Мирандела, Португалия се проведе стратегическа партньорска среща по проект #Sport and NFE. Бяха обсъдени и планирани всички очаквани резултати по проекта, както и стратегия за разпространението им по време и след края на проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.06.2021
От 27 до 29 юни партньорите от 6 европейски държави, България, Италия, Португалия, Полша, Германия, Испания, се събраха заедно в София, България, за да открият началната среща за проекта „Спорт и неформално образование - Пътят към развитието на общността“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.12.2020
„Спорт и Неформално образование – път за обществено развитие“ („SPORT & NFE – A pathway to community development“) е проект, който се стреми да открие и преодолее пречките и предизвикателствата свързани със заседналият начин на живот и все по-ниският интерес към спорта, като инструмент за подобряване на здравето и равният достъп до спортни съоръжения в Европа, чрез насърчаване на образованието в и чрез спорт, със специален фокус върху развитието на знания, умения и капацитет в треньори, учители по физическо възпитание и спорт и друг персонал на организации и институции от сферата на спорта, образованието и неправителственият сектор, както и подкрепа за прилагането на насоките на Европейският Съюз (ЕС) за двойна кариера на спортистите. Времетраенето на проекта е 24 месец, като в него участват 7 партньорски организации, от шест Европейски държави – България, Германия, Испания, Италия, Полша и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ