Проект: Sport4Cancer

04.04.2022
Факултетът по спортни науки към Университета в Мурсия (Испания) се намира в Мар Менор и насърчава физическата активност и спорта в обществото. Дейностите за насърчаване имат за цел да популяризират благоприятните ефекти за здравето, които редовната физическа активност има и да предоставят различни стратегии за спортен мениджмънт, като например организацията на спортни събития. Факултетът по спортни науки към Университета в Мурсия има няколко години опит в организирането на големи спортни събития в региона. Такъв тип спортни събития имат за цел да насърчат социалното включване и да използват потенциала на спорта и физическата активност, за да помогнат на хората в риск от социално изключване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ