Проект: SafeSPORTevent

МЕЖДИННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #SAFESPORTEVENT СЕ ПРОВЕДЕ В ТУРЦИЯ
14.11.2021 г.
В периода 11–14 ноември 2021 г. в Сакаря, Турция се проведе междинна среща по проект #SafeSPORTevent, която събра партньорите от Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, за да оценят напредъка на проекта до момента и да планират заедно бъдещите действия. По време на мобилността, консорциумът проведе и ползотворни срещи с местните заинтересовани страни от спортния отдел на община Сакаря, Провинциалната дирекция за младежта и спорта и Спортния отдел на Университета за приложни науки в Сакаря. По време на срещите бяха обсъдени идеи и добри практики от областта на безопасността и сигурността в спорта и бе обсъдено потенциалното развитие на взаимното сътрудничество по темата в бъдеще. В срещите от страна на България взеха участие Йоанна Дочевска и Сюлейман Сюлейман (АРБС) и Йордан Божилов (Софийски форум за сигурност).

Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато безопасността и сигурността имат много голямо значение, а спортният сектор не е изключение. #SafeSPORTevent е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да защити спортистите, служителите и феновете, участващи в спортни събития, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност. Проектът развива умения и знания, чрез образователна мобилност за спортни мениджъри, доброволци и администратори, за да им даде възможност да създадат и използват специфични протоколи за безопасност и сигурност, пригодени за спортни събития и събирания на големи групи от хора в спортна среда. Чрез увеличените образователни възможности в областта на безопасността и сигурността в спорта, проект #SafeSPORTevent създава предпоставки за положителна промяна в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, като преки бенефициенти на проекта, но също така и в цяла Европа, тъй като резултатите от проекта ще бъдат свободно споделени със спортната общност.

Проект #SafeSPORTevent е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз и се координира от Асоциация за развитие на българския спорт, в сътрудничество с BRAVO – Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities, ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Гърция) и Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği (Турция).