Проект: SafeSPORTevent

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ #SafeSPORTevent
06.07.2021 г.
КОГА:
21.08.2021 – 24.08.2021
КЪДЕ:
София, България


ЗА ПРОЕКТА:
Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато безопасността и сигурността имат много голямо значение, а спортният сектор не е изключение. #SafeSPORTevent е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да защити спортистите, служителите и феновете, участващи в спортни събития, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност. Проектът ще развие умения и знания, чрез образователна мобилност за спортни мениджъри, доброволци и администратори, за да им даде възможност да създадат и използват специфични протоколи за безопасност и сигурност, пригодени за спортни събития и събирания на големи групи от хора в спортна среда. Чрез увеличените образователни възможности в областта на безопасността и сигурността в спорта, проект #SafeSPORTevent ще създаде положителна промяна в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, като преки бенефициенти на проекта, но също така и в цяла Европа, тъй като резултатите от проекта ще бъдат свободно споделени със спортната общност.
Международното обучение „Комплексна среда за сигурност“ (втора международна среща по проекта) ще даде възможност на участниците (спортни мениджъри, администратори и доброволци) активно да допринесат към собственото си лично и професионално развитие чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Тази среща ще предостави възможност, както за придобиване на практически умения и знания на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци, така сътрудничество на международно ниво, целящо да разреши общите предизвикателства в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития.

Организацията на международното обучение „Комплексна среда за сигурност“ ще бъде следната:
  • Ден 1: Комплексна среда за сигурност и Спорт – тенденции и предизвикателства:
• Комплексна среда за сигурност в ЕС и света;
• Тероризъм и терористични атаки по време на спортни събития;
• Спортни събития по време на епидемични и биологични заплахи;
• Хибридни заплахи в спорта.
  • Ден 2: Безопасност и сигурност при планирането и провеждането на спортни събития
• Подготовка преди събитие – съвместно изготвяне на протоколи за безопасност и сигурност;
• Провеждане на спортно събитие – съвместно изготвяне на протоколи за безопасност и сигурност;
• След провеждането на спортно събитие – съвместно изготвяне на протоколи за безопасност и сигурност.

УЧАСТНИЦИ:
4 участници от всяка партньорска организация (с баланс между половете 50:50) – 1 член на екипа на проекта и 3 спортни администратори, мениджъри и доброволци от всяка държава. Общ брой участници – 12 души от партньорските организации и 5 души от организацията домакин (общо 17).

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
• Спортни администратори/мениджъри/доброволци, ангажирани с безопасността и сигурността при провеждането на международни спортни събития;
• Мотивирани да развиват компетенциите си в областта на безопасността и сигурността при провеждането на спортни събития;
• С желание да присъстват по време на целия обучителен курс;
• Способни да работят на английски език.

КАКВО ДА ВЗЕМЕМ СЪС СЕБЕ СИ:
• Удобни дрехи;
• Добро настроение!

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
• Пътни разходи, настаняване, изхранване, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;


АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

ВИДЕО НА ПРОЕКТ #SAFESPORTEVENT

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТА