ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SONKEI

Изследване по проект SONKEI - спортни организации и експерти, родители и атлети
23.04.2021 г.
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот.

Първата дейност по проект SONKEI е анализ на местната среда във всяка от участващите в инициативата държави относно насилието и нетърпимостта в спорта. Настоящото изследване има за цел да обобщи гледната точка на спортни организации, треньори по вид спорт и спортни експерти, родители и млади атлети. Събраните данни ще бъдат обобщени и ще бъдат взети предвид при планирането на обучителните дейности по проект #SONKEI.


Въпросник за спортни организации

Въпросник за треньори и спортни специалисти

Въпросник за родители

Въпросник за спортисти


Благодарим за отделеното време и ценната перспектива, която всеки от вас има по посочената тема!