ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SONKEI

17.09.2021
В периода 14-17 септември 2021, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе международна среща, която събра партньорските организации от 8 партньорски организации от осем Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. По време на срещата се проведе и международна конференция с участието на местни спортни експерти, които заедно с международните участници дискутираха и анализираха насилието в спорта и подходите, с които то би могло да бъде предотвратено. Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор на инициативата от България, беше представена от Йоанна Дочевска – председател на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2021
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.02.2021
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 8 партньорски организации от осем Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ