Проект: SONKEI

01.07.2022
В периода 28.06.2022 – 01.07.2022, в Лисабон, Португалия се проведе международна среща по проект SONKEI, в която взеха участие 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на срещата партньорите имаха възможността да се запознаят с дейностите и съоръженията на Ginásio Clube Português: GCP (Португалски спортен клуб), обсъдиха дейностите по проекта до момента, предстоящата финална конференция в Истанбул и работиха по създаването на практическия образователен инструмент за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Емилия Цанова, Диян Атанасов и Сюлейман Сюлейман.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.06.2022
На 07 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „SONKEI – уважение в спорта, уважение в живота“, който се изпълнява в партньорство с 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени добри практики и методи за справяне с расизма и насилието в спорта и различни методологии и практически образователни инструменти за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта и промоция на ценностите на ЕС за уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.04.2022
В периода 04-07 април 2022г. в София, България се проведе международна среща по проект SONKEI, в която взеха участие 8 партньорски организации от 8 Европейски държави – България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на срещата бяха обсъдени дейностите по проекта до момента, партньорите представиха добри практики и инструменти за справяне с расизма и насилието в спорта и работиха по създаването на практическия образователен инструмент за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.12.2021
В периода 08–11 декември 2021 г. в Любляна, Словения се проведе втората международна среща по проект SONKEI, в която взеха участие 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на срещата бяха обсъдени дейностите по проекта до момента, партньорите представиха добри практики и инструменти за справяне с расизма и насилието в спорта и работиха по създаването на практическия образователен инструмент за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов, Емилия Цанова и Сюлейман Сюлейман.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.09.2021
В периода 14-17 септември 2021, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе международна среща, която събра партньорските организации от 8 партньорски организации от осем Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. По време на срещата се проведе и международна конференция с участието на местни спортни експерти, които заедно с международните участници дискутираха и анализираха насилието в спорта и подходите, с които то би могло да бъде предотвратено. Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор на инициативата от България, беше представена от Йоанна Дочевска – председател на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2021
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.02.2021
Проект "SONKEI" има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 8 партньорски организации от осем Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ