Проект: SMS

16.09.2022
Проект „Strong Mind for Success“ (Силен ум за успех) е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да изгради капацитета на съвременните спортни организации в областта на информираността и грижите за менталното здраве на младите спортисти. Проектът „Strong Mind for Success“ ще предостави иновативно обучение за това как менталното здраве може да допринесе за успешното развитие на младите футболисти в България, Италия и Словения. Проектът ще използва информацията, събрана от целите и политиките на Европейските планове за действие в областта на менталното здраве и ще се фокусира върху информираността на младите футболисти относно значението на психичното здраве.
ВИЖ ПОВЕЧЕ