ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект S.M.I.L.E.

01.03.2022
Хората с интелектуални затруднения все още са обект на дискриминация, а правилното им включване в обществото е затруднено. Спортът е един от най-мощните инструменти, които подкрепят процеса на включване на споменатата целева група и ѝ предоставят възможност да се чувства приета. Проект Sport, Motivation, Inclusion, Leadership, Engagement – #SMILE (Спорт, Мотивация, Включване, Лидерство, Ангажираност) има за цел да анализира връзката между спорта и включването, по иновативен и различен начин – като предостави възможност за участие в международни спортни дейности на хората с интелектуални затруднения. Проект SMILE ще допринесе за всички три основни теми, тъй като дейностите, които планираме ще добавят голяма стойност към усещането на хората с интелектуални затруднения, че правата на ЕС са и техни права. Например, наше право като европейски граждани да се движим и пребиваваме свободно, както е отразено в ангажимента на ЕС „да гарантира, че хората с увреждания имат реално право на свободно движение като другите“. Това ще бъде осъществено на практика чрез планираното международно спортно събитие SMILE, което има за цел да осигури усещане за свободно движение и пребиваване на участниците с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ