ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: South-East European Youth Parasport Exchange - SEEYou

ОБУЧИТЕЛЕН УЪРКШОП В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ SEEYOU
09.10.2021 г.
Обучителният уъркшоп е една от основните дейности в рамките на проект „South-East European Youth Para-Sport Exchange: SEEYou“. Целта на уъркшопа е да улесни обмена на знания в областта на спорта за хора с увреждания (плуване) сред основната целева група от треньори по вид спорт, спортни инструктори и спортни експерти. Организатори на семинарите бяха спортни организации за хора с увреждания от Хърватия (Хърватски параолимпийски комитет и Спортната асоциация за хора с увреждания в Риека), Сърбия (Сръбски параолимпийски комитет) и Гърция (Гръцки параолимпийски комитет).

Обучителният уъркшоп се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM, поради трудностите, причинени от глобалната пандемия. Основната тема на уъркшопа бе ParaSwimming. Всеки уъркшоп предостави специализирано обучение на спортните специалисти, за да отговори на специфичните нужди на подрегионално ниво. Първият ден за обучение бе на 5 октомври и негов домакин бе Гърция. Представителите на Хърватския параолимпийски комитет и Асоциация за развитие на българския спорт поздравиха участниците и представиха проекта SEEYou. След представянето, класификаторът по плуване за хора с увреждания София Цували запозна участниците със системата за класификация по плуване за хора с увреждания, последвана от Сакис Костарис, ветеран по плуване за хора с увреждания и главен директор на Гръцкия параолимпийски комитет, с въведение в плуването за хора с увреждания; От какво се нуждае един състезател по плуване за хора с увреждания от своя треньор и холистичен подход за успешно участие в спорт за хора с увреждания. Вторият ден от обучението се проведе на 7 октомври. Негов домакин бе Спортната асоциация за хора с увреждания в Риека. Лектор на деня бе Ясна Лулич Дреняк, експерт по плуване за хора с увреждания, с въведение в концепцията Халиуик, метода Шерил и училището по плуване в Хърватия. Домакин на третия ден бе Сръбския параолимпийски комитет на 8 октомври. Обучението започна с лектор от Гърция, параолимпийски медалист по плуване и лекар по рехабилитация - г-н. Алекс Таксилдарис, с лекция за плуването за хора с увреждания и медицинските съображения: За какво трябва да се грижи пара-плувецът по време на тренировка и състезание. Обучението продължи с лекция на Марко Александрович и Марко Джурович, доктори по адаптирана физическа активност, плуване за хора с увреждания и плуване. Темите на лекцията бяха: От адаптирани водни спортове до обучение по плуване за хора с увреждания - вариациите на методите, Планиране, периодизация и оптимизиране на обучението по плуване за хора с увреждания, Тренировъчни характеристики на пара-плувци и Прогноза за медалистите на Параолимпиадата - статистика срещу реалност и извлечения за треньорите.

Общият брой на участниците от трите дни на обучението е 61. Що се отнася до участващите страни, известно е, че са присъствали участници от Хърватия, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, България, Израел и Белгия.