ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: South-East European Youth Parasport Exchange - SEEYou

09.04.2022
В периода 07–09 април 2022 във Виена, Австрия се проведе международна среща по проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou, по време на която партньорите обсъдиха проведените в партньорските държави спортни лагери за деца с интелектуални затруднения, както и обученията на спортни специалисти, работещи с тях, организирани до момента. Бяха планирани и следващите дейности, сред които спортен лагер и обучение на спортни специалисти в Милановац, Сърбия, което ще се проведе през септември 2022. Обучителните и спортни дейности спомагат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия. В срещата взе участие Стефка Джобова - представител на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.10.2021
Обучителният уъркшоп е една от основните дейности в рамките на проект „South-East European Youth Para-Sport Exchange: SEEYou“. Целта на уъркшопа е да улесни обмена на знания в областта на спорта за хора с увреждания (плуване) сред основната целева група от треньори по вид спорт, спортни инструктори и спортни експерти. Организатори на семинарите бяха спортни организации за хора с увреждания от Хърватия (Хърватски параолимпийски комитет и Спортната асоциация за хора с увреждания в Риека), Сърбия (Сръбски параолимпийски комитет) и Гърция (Гръцки параолимпийски комитет).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.03.2020
В периода 02 – 05 март 2020 в Рийека, Хърватска се проведе първа международна среща по проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou, който обсъди и планира всички дейности, които ще се проведат през предстоящите 36 месеца. Обучителните и спортни дейности ще спомогнат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска и Стефка Джобова - представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.01.2020
В периода 08 – 10 януари 2020 в централата на Хърватски Параолимпийски Комитет се проведе среща на екипа по управление на проект South-East European Youth Parasport Exchange SEEYou, който обсъди и планира всички дейности, които ще се проведат през предстоящите 36 месеца. Обучителните и спортни дейности ще спомогнат за развитието на спорта за хора с увреждания в партньорските държави - Хърватия, Сърбия, Гърция, Белгия, България и Германия. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска и Стефка Джобова - представители на партньорската организация от България – Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.01.2020
В Европа живеят около 80 милиона души с увреждания, което се равнява на около 15% от населението на ЕС. Спортът е признат като инструмент за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ