ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Спортна дипломатическа академия

АРБС ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ СПОРТНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ НА МАГИСТРИ В НСА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
21.09.2021 г.
На 21 септември 2021 г., по време на учебно-семинарна дейност на студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“, специалност "Спортен мениджмънт" в Национална спортна академия "Васил Левски", Йоанна Дочевска - председател на УС на Асоциация за развитие на българският спорт (АРБС) и Ивайло Здравков – член на УС на АРБС, представиха целите, дейностите и задачите на проект „Спортна дипломатическа академия“. Една от главните цели поставени пред екипа на проекта е да вдъхнови и обучи най-малко 20 спортни дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС).

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е съ-финансиран от Европейския съюз.