ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Спортна дипломатическа академия

#SportDiplomacyAcademy Международна партньорска платформа в спорта
13.01.2021 г.
Платформата #SportDiplomacyAcademy за регистрация на спортни организации е отворена за регистрация на спортни организации, като в нея можете да откриете вече над 200 регистрирани структури. Платформата има за цел да спомогне за създаване на международни контакти и кооперация в сферата на спорта, като регистрацията е безплатна за спортни клубове, федерации и организации. С предстоящото стартиране на програмен период 2020-2027 и планираното от страна на Европейския съюз финансиране в сферата на спорта, възможността български спортни организации да бъдат видими като потенциални партньори в международни проекти е ключова.

Регистрирайте се сега

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Спортна дипломатическа академия е пилотен спортен проект, съ-финансиран от Европейския съюз, чиято цел е да осигури образователна мобилност на спортни специалисти като инвестиция в човешки капитал и принос към изграждането на капацитет на спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от подготвени спортни дипломати.

Резултати от проект #SportDiplomacyAcademy:
🎖 80 “дипломати в спортни екипи” от 4 държави, фокусирани върху Европейската интеграция на Западни Балкани чрез спорт;
💪 Национални, регионални и локални събития за популяризиране на резултатите - мултиплициращ ефект на натрупаните знания и умения;
🏆 Платформа за кооперация в сферата на спорта, с акцент на Западни Балкани - практичен инструмент за ресурси и Европейски политики в сферата на спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Пълна информация за проекта: Тук