ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Спортна дипломатическа академия

#SportDiplomacyAcademy онлайн среща
15.12.2020 г.
На 15 декември 2020 част от участниците в #SportDiplomacyAcademy се срещнаха онлайн за да дискутират как преминават през неочакваната ситуация с пандемията КОВИД-19, как се справя спортната общност в държавите им и възможното възстановяване на проектните дейности.

По време на срещата, участниците споделиха различни практики, които спортните клубове и федерации прилагат по време на предизвикателствата на 2020 година и откроиха добрите практики, сред които "Bubble" модел на ФИБА и апликацията Rolla.


Проект Спортна Дипломатическа Академия е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г и е съсредоточен върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. Спортна дипломатическа академия осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави (България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Италия), ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати, като дейностите са съ-финансирани по пилотна програма на Европейския съюз.