Представители на АРБС взеха участие в спортен семинар в Брюксел
18.12.2019 г.
На 17 декември 2019 година в гр. Брюксел, Белгия се проведе семинар на тема „Специфичност на спорта в рамките на ЕС“ (Specificity of sport within the EU) в рамките на одобрения работен план на ЕС за спорт (2017-2020), чиито общи цели са:

  • Целостта на спорта да се съсредоточи върху доброто управление, защитата на непълнолетните, борбата с предопределянето на мачове, допинга и корупцията;
  • Икономическо измерение, фокусирано върху иновациите в спорта и единния пазар на спорта и цифровите технологии;
  • Спорт и общество с акцент върху социалното включване, треньорите, медиите, околната среда, здравеопазването, образованието и спортната дипломация.
  • Приемане на заключения относно спорта като платформа за социално включване.
  • Разработване на медийна политика, която да подкрепя социалните цели в областта на спорта.

В семинара взеха участие Темис Христофидиу - Генерален директор на Изпълнителната агенция за образование, младеж, спорт и култура (EACEA) , Хайди Зуландер - представител на настоящото Европредседателство на Финландия на Съвета на ЕС и Роксана Марацинеану – Министър на спорта на Франция. В събитието се включиха и представители на „Edge Hill University“, Френския и Белгийския олимпийски комитети и EOC (Европейски олимпийски комитет), както и отговорници за политиките от организации като FIFAPro и UEFA.

Срещата закриха Мартина Жеричевич - представител на бъдещото Хърватско председателство на Съвета на ЕС и Антоанета Ангелова-Кръстева - Главна дирекция на EACEA (Изпълнителна агенция за образование, младеж, спорт и култура) към Европейската комисия.

Основните послания от срещата бяха, че съвместната работа за свободен и устойчив спорт в Европейския съюз е важна и интегрална част от нашите общества и трябва да подхождаме сериозно и отговорно. Бяха обсъдени сензитивните теми, свързани с национално законодателство и регулации в сферата на спорта и необходимостта от конструктивен диалог за намаляване на икономическите зависимости в спорта, както при атлетите, така и в спортните организации. Основните заключения от събитието могат да се обобщят като съвместен диалог между държавата, спортното движение, икономическите субекти, местната власт, като всеки от тях трябва да се стреми към и да поддържа открит и честен диалог.

От името на Асоциация за развитие на българския спорт – АРБС участие в събитието взеха Лили Боросова и Михаил Дадов участници в проект „Спортна Дипломатическа Академия“. Проектът е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г и е съсредоточен върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. Спортна дипломатическа академия осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.