Вдъхновяващ втори модул на Спортна дипломатическа академия в Сараево
09.12.2019 г.
В периода 03-09 декември 2019 в Сараево се проведе втори Модул по проект „Спортна дипломатическа академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. В рамките на пилотна програма за мобилност в сферата на спорта бяха финансирани 7 инициативи през 2018 година, като дипломатическата академия е приносът на страната ни към целенасоченото развитие на човешкия капацитет в спорта, който Европейската комисия започва да подкрепя усилено. Общият бюджет на тази покана за представяне на проектни предложения беше на обща стойност 1,2 милиона EUR. Поканата имаше за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал. Обменът на хора, идеи и добри практики може да бъде от полза за хората, за техните организации и за спорта и обществото като цяло и ще залегне като един от основните приоритети на програма “Еразъм+“ в нейната спортна част след 2020 година, когато се очаква и удвояване на бюджета. Пълна информация за селекцията е налична на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/results-published-call-proposals-exchanges-and-mobility-sport_en.

Вторият модул на Спортна дипломатическа академия беше фокусиран върху доброто управление в спорта и изграждане на знания и умения и участниците в сферата на:
• Недзад Фазлиджа – Представител на Община Сараево приветства участниците от името на града, домакинствал две различни олимпийски събития – Олимпийските игри през 1984 и Европейски младежки олимпийски фестивал 2019;
• Педя Дурашович – Transparency International Босна и Херзеговина – Прозрачност в спорта с акцент върху ценностите на добро управление: прозрачност, отчетност, интегритет, солидарност, кураж, справедливост, демокрация;
• Слобо Клачар – Фитнес инструктор и спортен експерт – Антидопинг политики: приложимост на кодекса на ВАДА, основни цели и ценности на антидопинг политиките, добри практики в борбата с допинга;
• Елмир Чера Черимаджич – основател на атлетически клуб Нови Град Сараево представи развитието на леката атлетика в Босна и Херцеговина и как бизнес инструменти могат да бъдат успешно приложени в спортните организации, за да се постигне развитие и устойчивост;
• Аела Айдинович – Мениджър проекти в Национален Олимпийски комитет на Босна и Херцеговина представи важността на Европейското финансиране в сферата на спорта за държавите от Западни Балкани и сподели реални примери на позитивната промяна в сектора чрез спортни проекти;
• Саид Фазлагич – Национален Олимпийски комитет на Босна и Херцеговина сподели предизвикателствата и постиженията при организацията на Европейски младежки олимпийски фестивал 2019 и перспективата на Олимпийския комитет за наследството на такъв тип събития (инфраструктура, емоции и хора), което остава и трябва да бъде гарантирана устойчивост при планирането и изпълнението им;
• Параолимпийска кръгла маса с основен фокус “Значението на спорта не е в медалите, а в овластяването на възможности, които променят животи” с участието на Исмаил Зулфич – параолимпийски състезател по плуване на 8 години, роден без горни крайници, който е истинско олицетворение на спортния дух, Нермин Мемич – параолимпийски състезател по плуване, първият представител на Босна и Херцеговина в Европейско първенство за хора с физически увреждания, Ермин Джусуфович – параолимпийски състезател по седящ волейбол (златен медалист от Атина 2004); Нияз Мимич – параолимпийски състезател по ски и първият участник в Зимни Параолимпийски игри от Босна и Херзеговина, Амел Капо – основател на първия параолимпийски клуб по плуване в държавата;
• Исмир Жуско – Алпинизъм и екстремен спорт – сподели своята мотивация, че животът започва извън зоната ни на комфорт и вдъхнови участниците да търсят предизвикателства и да се развиват непрестанно чрез споделен личен опит, придобит като ръководител на екип в Американски държавен департамент, звено Антитероризъм и министър на вътрешните работи, министър на комуникациите и трафика и министър по въпросите на ветераните от войната;
• Н.П. Никола Минаси – Посланик на Италия в Босна и Херцеговина сподели перспективата за спорт в страната и спортните проекти, които посолството на Италия подкрепя на местно равнище;
• Самир Авдич – баскетболистът, който отказа на НБА за да подкрепи националния си отбор, сподели гледната си точка относно взимането на трудни, но правилни решения, които са положителни в дългосрочна перспектива;
• Хусния Каймович – Добро управление в Джудо федерацията на Босна и Херцеговина, основано на основните принципи: учтивост, кураж, честност, уважение, скромност, самоконтрол, приятелство;
• Азра Нуманович – генерален секретар на най-успешния клуб по женски футбол в страната представи различна гледна точка на мястото на жените в спорта: Да покажем величие, сила и професионализъм;
• Нуджема Софтич, журналист в Ал-Джазира стартира мащабно местно движение "Trčanje i to" и сподели с участниците предизвикателствата пред жените в спортния мениджмънт с практически примери от организацията на първия триатлон в Босна и Херцеговина. Основното послание, което остави на участниците в Академията беше: “Поставете си цели и направете необходимите стъпки, за да ги постигнете”.
• Тарик Трибич – Футбол в Босна и Херцеговина подчерта, че нормативната сигурност на всичи в спорта е изключително важна и законовите предизвикателства в Европа все още имат голямо поле за развитие;
• Тарик Аянович – Перспективата за развитие на ФИФА и паралел в политиките за добро управление Европа – Азия сподели с участниците концепцията, че управлението е добре организирана система на дългосрочен проект и баланса на сили и ключови решения трябва да бъдат фокусирани върху положителното развитие на организациите;
• Ведран Вукович – КПМГ KPMG Босна и Херцеговина представи бизнес перспективата и икономическото измерение на спорта.

По време на модула в Сараево, участниците имаха възможност да работят и в смесени групи и да изразят вижданията си относно доброто управление в спорта – предизвикателства и възможни решения на актуални проблеми на местно, национално и международно равнище в спортните структури.
„Спортна дипломатическа академия е уникален формат, който до този момент не е поднасян в света на спорта, като при планирането на модулите работим в три насоки:
  • Изграждане на трансверсални знания и умения в участниците, които са естествени посланици на държавите си и на Европа;
  • Различните аспекти на дипломацията, които могат да ползват успешно в работата си в спорта;
  • Хоризонтален характер на спорта и взаимносвързаност с останалите социални сфери.
Щастливи сме, че имахме възможността да инициираме и стартираме този проект в България и да започнем обществената дискусия за спортната дипломация и нейната необходимост в съвременния етап на развитие на държавата ни и на Европейския съюз като цяло. Вярваме, че с този проект ще дадем на спортният сектор нови перспективи за развитие като неразделна част от политическия дневен ред на обществото.“ сподели Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и координатор на проекта.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение.

В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "L’ORMA" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика.

Проектът включва и следните конкретни резултати:
• 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;
• Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;
• Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Учебната мобилност ще бъде планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.
• Модул 1 (България) – октомври 2019: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения;
• Модул 2 (Босна и Херцеговина) – декември 2019: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта;
• Модул 3 (Хърватска) – април 2020: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет;
• Модул 4 (Италия) – юли 2020: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е съ-финансиран от Европейския съюз.