АРБС взе участие в европейски спортен семинар в Украйна
28.10.2019 г.
На 28 октомври 2019г.в Киев, Украйна се проведе Втория Семинар за Европейската Седмица на Спорта Отвъд Граници. Миналата година Европейската Седмица на Спорта за първи път премина извън границите на ЕС, като страните и регионите от Западните Балкани и Източното Партньорство се присъединиха към инициативата. През септември 2018 г. в Белград, Сърбия беше организиран специален семинар за обсъждане на различни начини за финансиране на Европейската Седмица на Спорта. Събитието започна с експертен семинар, който имаше за цел да представи резултатите от Европейска Седмица на Спорта Отвъд Граници 2019 и да сподели добри практики между държавите от Европейския съюз и страните от Източното Партньорство и Западните Балкани. Освен това, този семинар ще бъде възможност за обсъждане на възможностите за финансиране от ЕС, включително финансовия инструмент за спорт в рамките на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Втората част на събитието беше посветена на кръгла маса на високо равнище Как да привлечем хората да спортуват повече?. Последното проучване на Евробарометър за спорта и физическата активност от март 2018 г. разкри, че близо половината от гражданите на ЕС споделят, че никога не спортуват (46%). Тревожно е, че процентът на хората, които никога не спортуват, се е увеличил от 42% на 46% от предишното проучване на Евробарометър през 2009 г. Това е продължение на обща тенденция, която наблюдаваме през последните години. Следователно насърчаването на хората да водят по-здравословен начин на живот се превърнало в основно обществено предизвикателство, което има нужда от конкретни действия и инициативи в цяла Европа. Основната цел на кръглата маса на високо ниво на тема Как да привлечем хората да спортуват повече? е да се обсъдят, споделят и идентифицират добри практики в тази област. Този въпрос ще се разгледа от две различни гледни точки. От една страна традиционните спортове като футбол, хандбал или лека атлетика, а от друга – новите възможности за практикуване на физическа активност като паркур, брейк денс или зумба. Начинът, по който европейците искат да спортуват, се променя. В училище традиционните спортове не привличат достатъчно млади хора. Какви промени трябва да се направят по отношение на програми, инфраструктура и финансиране, за да стане спортът отново „на мода“;

В събитието взеха участие: Сергей Бубка (президент на украинския национален олимпийски комитет), Ив льо Льостек (началник на отдел „Спорт“ в Европейската комисия), Хейди Суландер (председател на Работна група Спорт в рамките на Финландското председателство на Съвета на ЕС), Стефан Шлеунинг (ръководител „Комуникации“, Европейска делегация в Украйна), представители на Международен Олимпийски Комитет и Европейски Олимпийски Комитет, европейски спортни организации, представители на министерства и национални ръководни органи в сферата на спорта. По време на събитието, Йоанна Дочевска (председател на Асоциация за развитие на българския спорт), имаше възможността да представи пред участниците постигнатото до момента на Европейско ниво в сферата на спорта, както и възможните сценарии за адаптация на сектора към актуалните предизвикателства, за да се постигне устойчивост, развитие и разстеж на спортните организации, и в резултат на тази инвестиция – повишаване на броя на гражданите, практикуващи спорт и физическа активност. Събитието беше закрито от Заболш Хорватх (кабинет на Тибор Наврачич, Европейски комисар - Образование, култура, младеж и спорт), който представи кратък отчет от 5 годишния мандат на комисар Тибор Наврачич, който е към своя край, но отчита многобройни и устойчиви постижения в спортния сектор в Европа.

По време на събитието, участниците изгледаха видео от първи модул на Спортна дипломатическа академия, който се проведе в София, в периода 11-17 октомври 2019 и събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. Проектът осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

В проект Спортна дипломатическа академия участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "L’ORMA" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика. Проект „Спортна дипломатическа академия“ е съ-финансиран от Европейския съюз.