#SportDiplomacyAcademy представен пред 340 състезатели от 43 държави
14.08.2019 г.
Eurasia Bulgarian Open Badminton Championships 2019 е най-голямото международно състезание по бадминтон, което се провежда в България. Състезанието е Олимпийска квалификация за Токио 2020 и е с награден фонд $10 000. На това състезание вземат участие топ състезатели от Европа и света, както и български звезди като Мария Делчева, Мария Мицова, Иван Панев, Иван Русев, Стилян Макарски, Даниел Николов, Пейо Бойчинов, Алекс Влаар и други. В международната спортна проява, която се провежда в Бадминтон зала „Европа“, взеха участие 340 състезатели от 43 държави, като тя се провежда до 15 август 2019 и събитието е с безплатен вход за граждани.

По време на турнира състезатели и спортни ръководители имаха възможност да се запознаят с дейностите по проект Спортна дипломатическа академия, като дейностите му предизвикаха силен интерес и беше заявена подкрепа за тяхната реализация. Спортни специалисти и треньори от различни държави споделиха, че реализацията на проекта е навременна и силно необходима за спортния сектор.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско Председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт, като първия модул ще се проведе през октомври 2019 в София. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение.

В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "ENDAS" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика. Дейностите са съ-финансирани от Европейския съюз.