24.01.2020
На 24 януари 2020г., в София, България се проведе кръгла маса по проект „Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация“. В нея взеха участие представители на Асоциация за развитие на българският спорт, спор...
20.01.2020
На 20 януари 2020г., в София, България се проведе спортно популяризиращо събитие по проект...
12.10.2019
В периода 10-12.10.2019 г. в Прахова, Румъния се проведе международна среща по проекта “Сп...
12.01.2019
Проект Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация цели да се справи с проблема на насили...