Проект: SCAED

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SCAED СЕ ПРОВЕДЕ В МИЛАНО
13.07.2022 г.
В периода 11-13 юли 2022, в Милано, Италия, се проведе първа международна среща по проект „SCAED - Sport Community Against Eating Disorders (Спортна общност срещу хранителните разстройства)“, в която взеха участие треньори и експерти от 6 партньорски организации - България, Гърция, Полша, Северна Македония, Хърватия и домакините от Италия. В срещата бяха дискутирани теми като различните предизвикателства пред атлети, родители, треньори и спортни организации свързани с хранителните разстройства, определяне на рамката на сътрудничеството сред партньорите в проекта, официалното разделяне на задачите и отговорностите в проекта, както и тяхното изпълнение.

От хранителните разстройства са засегнати много спортисти. При разглеждане на психологическите профили на спортистите и тези на страдащите от анорексия, се забелязват някои общи характеристики: стремеж към перфекционизъм, високи очаквания към самите себе си, състезателен дух, хиперактивност, системно трениране, компулсивност, склонност към депресия, амбициозност, изкривено възприятие за собственото тяло, прекалена ангажираност с диети и мисли за теглото.
Обичайното виждане за хранителните разстройства е, че са „западна” болест, провокирана от социален и културален натиск за достигане на идеална и често нереалистична визия на тялото. Истината е, че тези състояния, всъщност имат комплексен характер, зависят от редица фактори и са налице в различни общества и култури. Наличието на хранителните разстройства извън „западния свят” не са рядкост. Специфичен факт е това, че особено често можем да открием анорексията, булимията и хиперфагията сред активно спортуващите представители на населението. Това има своя логична причина. Разстройствата на храненето са типични най-вече за спортисти, при които теглото е пряко свързано с представянето.

Три са основните причина за това:
• В спортовете изискващи издръжливост, като лека атлетика или биатлон, ниското телесно тегло е предпоставка за успех, по очевидни физиологични причини. Атлетите, които са с няколко килограма над оптималното си за бягане тегло ще се представят по-слабо;
• В спортовете делящи състезателите на категории според теглото им – като борба, джудо, бокс, атлетите не биха били допуснати до състезание ако теглото им е над максималното за категорията им. Така, например, даден спортист може да се върне от състезание, без дори да е участвал, поради повишеното си тегло. Това, съответно, води до сериозен натиск за сваляне на килограми, често в кратки срокове;
• В спортове като художествена/ спортна гимнастиката, фигурното пързаляне или скоковете във вода се дават и оценки за естетика, поради което очакванията към външния вид на участниците са завишени. Сериозни изследвания посочват голяма честота на разстройствата на храненето именно в тези дисциплини.

Специфични цели на проекта SCAED са:
• Намаляване на причините за хранителните разстройства в аматьорският спорт;
• Обучение на треньори и родители на необходимите знания за борба с хранителните разстройства в аматьорският спорт;
• Повишаване знанията относно хранителни разстройства в аматьорският спорт.

Проект „SCAED“ е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.