ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: RINMSASFT

Въпросник по проект RINMSASFT
15.06.2020 г.
Проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полу-професионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT) има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.

Една от първите дейности по проекта е въпросник за анализ на местната ситуация в държавите-партньори по проекта, който има за цел да анализира мениджмънт процесите в посочените спортни структури.

Въпросникът анонимен и е наличен тук:
https://forms.gle/AuJSZ3nhVy4kMBWw7

Предварително благодарим за отделеното време и подкрепата!