ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: RINMSASFT

09.06.2022
В първите дни на юни 2022 г., в Боровец, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучителен курс по проект „Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional Female Teams” (RINMSASFT)“, в които взеха участие спортни специалисти и спортни администратори. В обучението бяха представени резултатите постигнати до сега в проекта, бяха презентирани обучителните модули и редица практически задачи от сферата на маркетинга, комуникацията, финансовите стратегии и добри практики за устойчивост и финансиране в сферата на спорта, платформи и стратегии за набиране на средства, управление на спортни събития, мениджмънт, дигитални умения нужни на спортните специалисти и администратори в динамично развиващият се 21 век. Бяха обсъдени и теми фокусирани върху нуждите необходими за засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори, чрез процес на повишаване на уменията, знанията и компетенциите свързани с маркетингови, комуникационни и рекламни стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.04.2022
В периода 12-13.04.2022 година, в Национална спортна академия “Васил Левски“, Асоциация за развитие на българския спорт проведе редица популяризиращи събития по проект „Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional Female Teams” (RINMSASFT)“, в които взеха участие студенти, треньори и спортни специалисти. В тях бяха представени резултатите постигнати до сега в проекта, обсъдени бяха теми фокусирани върху нуждите необходими за засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори, чрез процес на повишаване на уменията, знанията и компетенциите свързани с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.03.2022
На 25.03.2022 г., се проведе онлайн среща по проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полу-професионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT), който има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.06.2020
Проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полу-професионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT) има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.02.2020
В периода 27.02.-28.02.2020 в гр. Берлин, Германия се проведе първа среща по проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полу-професионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT), който ще има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.11.2019
Проект “Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional Female Teams” (RINMSASFT) цели засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.
ВИЖ ПОВЕЧЕ