Проект: Pickleball is a 100% inclusive sport

НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПИКЪЛБОЛ И МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА СЕ ПРОВЕДОХА В МАДРИД
11.12.2021 г.
В периода 10-11 Декември 2021, в Мадрид се проведе международна среща и първото национално пикълбол събитие. Пикълбол е нов, иновативен спорт, който дава шанс на всеки, независимо от неговата възраст, пол, религия, етнос или физическа активност. Той е съчетание от няколко спорта - тенис, бадминтон и тенис на маса, като това го прави идеален инструмент за интеграция и забавление.

По време на събитието се включиха 15 организации и над 90 участника с различни възможности, които имаха възможността да опознаят и да се насладят на спорта. По време на партньорската среща се обсъдиха и следващите дейности по популяризирането на спорта, включително и следващото събитие, което ще се проведе в България през месец Май, 2022.

Дейностите се реализират по проект "Pick4all", който има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на хора, които поради възрастта си или здравословното си състояние, нямат много алтернативи за практикуване на спорт. Асоциация за развитие на българския спорт е партньорска организация като представител от нейна страна беше Константин Занков, член на УС на организацията.

Проект “PICK4ALL“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.