ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Pickleball is a 100% inclusive sport

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ОБУЧИТЕЛЕН КУРС PICK4ALL В ИСПАНИЯ!
02.08.2021 г.
КОГА:
01.09.2020 – 06.09.2021
КЪДЕ:
Мадрид, Испания
УЧАСТНИЦИ:
3 участници от България, Белгия, Испания и Италия


ЗА ПРОЕКТА:
Проект „Pickleball is a 100% inclusive sport – Pick4all“ има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на хора, които поради възрастта си или здравословното си състояние, нямат много алтернативи за практикуване на спорт. Проектът има за цел да повиши информираността по темата, свързана с необходимостта от физическа активност, като основа за здравословен начин на живот.

Пикълбол е нов, иновативен спорт, който дава шанс на всеки, независимо от неговата възраст, пол, религия, етнос или сексуална ориентация. Той се стреми да преодолява бариери и предразсъдъци. Пликълбол е съчетание от няколко спорта – тенис, бадминтон и тенис на маса, като това го прави идеален инструмент за интеграция и забавление.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 Да се представи и популяризира спорта Пикълбол в Европа;
 Да се насърчи практикуването на физическа активност;
 Преодоляване на бариерите и предразсъдъците;
 Запознаване с положителните ефекти от физическата активност;
 Пикълбол да се представи като метод за интеграция;
 Повишаване на мотивацията при гражданите за извършване на физическа активност и спортна дейност.

НАПОМНЯНЕ:
 Не забравяйте да вземете със себе си спортни дрехи и обувки;

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
 Пътните разходи, настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
 Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
 Ще бъдат покрити и ПСР тестове на участниците от България (при необходимост от такива към датата на пътуване).

APPLICATION FORM:

• Апликационна форма: Към формата