ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Pickleball is a 100% inclusive sport

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ PICK4ALL
28.01.2021 г.
Проект "Pick4all" има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на хора, които поради възрастта си или здравословното си състояние, нямат много алтернативи за практикуване на спорт. Проектът има за цел да повиши информираността по темата, свързана с необходимостта от физическа активност, като основа за здравословен начин на живот.

Пикълбол е нов, иновативен спорт, който дава шанс на всеки, независимо от неговата възраст, пол, религия, етнос или сексуална ориентация. Той се стреми да преодолява бариери и предразсъдъци. Пликълбол е съчетание от няколко спорта - тенис, бадминтон и тенис на маса, като това го прави идеален инструмент за интеграция и забавление.

Времетраенето на проекта е 18 месеца, като в него участват пет партньорски организации от четири Европейски държави - Белгия, България, Испания и Италия.

Основни цели на проекта:
• Да се представи и популяризира спорта Пикълбол в Европа;
• Да се насърчи практикуването на физическа активност;
• Преодоляване на бариерите и предразсъдъците;
• Запознаване с положителните ефекти от физическата активност;
• Пикълбол да се представи като метод за интеграция;
• Повишаване на мотивацията при гражданите за извършване на физическа активност и спортна дейност.

Основни дейности по проект “PICK4ALL" са:
• Първа международна партньорска среща в град Мадрид, Испания, където ще се представят целите, дейностите и задачите на проекта, чрез които ще се постигнат очакваните резултати;
• Партньорска среща в Гент, Белгия, на тема “PICKLEBALL FOR YOUNGSTERS UNDER RISK OF EXCLUSION". Ще се обсъдят и предложат добри практики за младежи с риск от социално изключване;
• Партньорска среща в Мадрид, Испания, за обмен на добри практики свързани с целите и задачите на проекта;
• Партньорска среща в София, България на тема “ORGANISING PICKLEBALL ACTIVITIES FOR SCHOOLS AND SOCIAL CARE CENTERS”. Ще се обсъдят начини за интегриране чрез пикълбол, като средство за приобщаване и социално включване на младежи и възрастни в училища и центрове за хора в неравностойно положение;
• Последна партньорска среща на тема “ORGANISING PICKLEBALL STREETS ACTIVITIES FOR FAMILIES”. Ще бъдат представени предложения от партньорите в проекта, за организиране на събития на открито. Целевата група на събитието ще са предимно семейства и техните близки. Целта на събитието е да се представи и популяризира спорта Пикълбол, като средство за социално включване.

Очаквани резултати от проект "PICK4ALL" са:
• Редовно практикуване на пикълбол от представители на всяка възрастова група;
• Пикълбол да се превърне в социален спортен феномен;
• Насърчаване на обучението чрез спорт;
• Укрепване на сътрудничеството с партньори от други държави;
• Повишаване на качеството при подготовката, изпълнението, наблюдението и проследяването на европейски и международни спортни проекти;
• Насърчаване на гражданите да участват в спорт и подобряваща здравето физическа активност.

Проект “PICK4ALL“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.