ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PARAdig

ПРЕДСТАВИХА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СПОРТА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
30.05.2022 г.
На 20ти и 30ти май 2022, в София с помощта на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ се проведоха популяризиращи събития в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, който се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет.

Проект „ParaDig“ поставя основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, като настоящото събитие привлече млади спортни специалисти, които се запознаха с проекта и неговите резултати, както и паралимпийци и спортисти с увреждания част от „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ /БАРИС/.

Платформата ParaDig, разработена в рамките на проекта, е налична на адрес: https://paradig.eu/, като достъпът до нея е напълно безплатен след кратка регистрация. Проект PARAdig е европейска инициатива, финансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз.