ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PARAdig

Първа среща по проект ParaDig се проведе в София
08.02.2020 г.
В периода 07 – 08 февруари 2020 в Национална спортна академия „Васил Левски” се проведе първа среща по проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, в която взеха участие партньорските организации от Австрия, Гърция, Швеция, Ирландия, Италия, Сърбия и България, която в рамките на проекта ще работи съвместно с два български партньора – Национална спортна академия „Васил Левски” и Асоциация за развитие на българския спорт.В продължение на дълги години за спортистите в държавите-членки на ЕС е предизвикателство да съчетаят спортните си тренировки, събития и състезания с необходимостта да получат адекватно образование с оглед плавен преход след приключване на спортната си кариера и за последващата им заетост. С нарастващият фокус на включване на хора с увреждания в спорта (първоначално вдъхновен от Параолимпийските игри) и подобренията на достъпността и дизайна на спортни съоръжения, все по-голям брой хора с увреждания се занимават със спорт и стават професионални спортисти. Тези спортисти се сблъскват със същия проблем с графика на своите спортни занимания, но имат няколко допълнителни пречки, с които да се справят, в процеса на обучение и в процеса на подготовка за заетост. Вярваме, че трябва да се инвестира ново поколение „хибридни” ментори/обучители, като част от визията, описана в Стратегията за хората с увреждания към Европа 2020.

В страните-членки на ЕС има приблизително 80 милиона души, които имат някакъв вид увреждане; те се разделят на две категории:
• Определение 1: Онези, които имат първично затруднение (като зрение, слух, ходене, общуване);
• Определение 2: Лицата, ограничени в трудовата си дейност поради дългогодишен здравословен проблем и/или първично затруднение.

Проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ ще обърне внимание на спортистите, попадащи в Определение 1 и ще приложим тази дефиниция към хора, които въпреки увреждането си, като параолимпийските спортисти, имат куража, решителността, вдъхновението и чувството за равенство, за да преодолеят предполагаемите граници и постигнат високи резултати като спортисти. Този проект ще се съсредоточи върху процесът от началото до края на кариерата чрез картографиране и проследяването на потенциални спортисти, които имат увреждане, за да се идентифицират отговорниците за политики, които първи забелязват потенциала, тези които работят върху изграждането на капацитет, тези които насочват спортистите към местни центрове за обучение, както и процесите след приключване на спортната им кариера и започване на процес на интеграция и включване в заетост.

В рамките на проекта ще бъдат разработени програми за предприемачество като форма на самостоятелна заетост, които ще включват различни етапи, като се започне от (1) Откриване на собствените интереси/страст на спортиста и трансформирането му в (2) бизнес идея; (3) как да създадете компания; (4) как да намерите спонсори и как да представите идеята - напр. как да използват увреждането си като актив; (5) мотивация; (6) лидерство. Екипът на проект PARAdig ще разработи и практически насоки за спортни организации (клубове, федерации, параолимпийски комитети, образователни институции, спортни НПО и др.) за това как да прилагат европейските насоки и препоръки в ежедневната си работа и в краткосрочните и дългосрочните стратегии за планиране. Планирано е и повишаване на осведомеността и публично разпространение чрез филми и истории - за включване на събития за мултиплициране във всяка страна и едно финално международно мултипликационно събитие.

Проект PARAdig е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.