Проект: PARAdig

04.06.2022
В периода 02-04 юни 2022 в Солун, Гърция се проведе международна конференция за параспорт, която имаше за цел да обсъди предизвикателствата в двойната кариера на спортисти с физически увреждания в Европа. Срещата събра специалисти в сферата на адаптираната физическа активност и спорт, параатлети, както и представители на Европейски, Шведски, Гръцки, Сръбски и Хърватски Паралимпийски Комитети. Международното събитие се проведе в рамките на проект проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ В рамките на инициативата бе създадена и онлайн платформа, която да спомогне за професионалното развитие, поставяща основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, която беше представена на конференцията от Йоанна Дочевска (председател на АРБС), доц. Стефка Джобова, др., и Ивелина Кирилова, др., световнопризнати експерти в теорията и практиката на адаптираните спортове. В рамките на посещението в Солун, бе организирано и представяне на магистърската програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ на НСА „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.05.2022
На 20ти и 30ти май 2022, в София с помощта на сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ се проведоха популяризиращи събития в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, който се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2022
На 1 април 2022, в София се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, който се изпълнява в партньорство от организации с богат опит в сферата на адаптираните спортове, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет. ParaDig поставя основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, като настоящото събитие привлече млади спортни специалисти, които се запознаха с проекта и неговите резултати, както и спортисти с увреждания, които се насладиха на прекрасен спортен празник, реализиран от експертите от сектор Адаптирана физическа активност и спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.03.2022
Проектът PARAdig е европейска инициатива, финансирана от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се фокусира върху тези пара-атлети, които имат множество професии и са получили предприемаческо обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2022
В периода 27-30 януари 2022 в Белград, Сърбия се проведе международна среща, домакин на която бе Сръбски Паралимпийски Комитет, която събра партньорите в международна инициатива, имаща за цел да предложи инструменти за стимулиране на предприемачеството сред спортисти с увреждания. Онлайн платформата, създадена в рамките на проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ в партньорство между организации с богат опит по темата, сред които Европейски Паралимпийски Комитет, Министерство на спорта – Швеция, Хърватски Паралимпийски Комитет, поставя основите на бизнес и предприемачески умения, адаптирани към нуждите на лицата с физически предизвикателства, с цел да им осигури пълноценно личностно и професионално развитие. България работи активно в рамките на инициативата в сътрудничество между Национална спортна академия „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт, която беше представена на срещата от Йоанна Дочевска (председател на АРБС) и доц. Стефка Джобова, др., световнопризнат експерт в теорията и практиката на адаптираните спортове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.04.2020
Проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/ има за цел да обърне внимание на параспортистите, които имат куража, решителността, вдъхновението и чувството за равенство, за да преодолеят предполагаемите граници и постигнат високи резултати като спортисти. Този проект ще се съсредоточи върху процесът от началото до края на кариерата чрез картографиране и проследяването на потенциални спортисти, които имат увреждане, за да се идентифицират отговорниците за политики, които първи забелязват потенциала, тези които работят върху изграждането на капацитет, тези които насочват спортистите към местни центрове за обучение, както и процесите след приключване на спортната им кариера и започване на процес на интеграция и включване в заетост.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2020
В периода 07 – 08 февруари 2020 в Национална спортна академия „Васил Левски” се проведе първа среща по проект PARAdig /Dual-Track Careers for Para-Athletes/, в която взеха участие партньорските организации от Австрия, Гърция, Швеция, Ирландия, Италия, Сърбия и България, която в рамките на проекта ще работи съвместно с два български партньора – Национална спортна академия „Васил Левски” и Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.10.2019
В продължение на дълги години за спортистите в държавите-членки на ЕС е предизвикателство да съчетаят спортните си тренировки, събития и състезания с необходимостта да получат адекватно образование с оглед плавен преход след приключване на спортната си кариера и за последващата им заетост. С нарастващият фокус на включване на хора с увреждания в спорта (първоначално вдъхновен от Параолимпийските игри) и подобренията на достъпността и дизайна на спортни съоръжения, все по-голям брой хора с увреждания се занимават със спорт и стават професионални спортисти. Тези спортисти се сблъскват със същия проблем с графика на своите спортни занимания, но имат няколко допълнителни пречки, с които да се справят, в процеса на обучение и в процеса на подготовка за заетост. Вярваме, че трябва да се инвестира ново поколение „хибридни” ментори/обучители, като част от визията, описана в Стратегията за хората с увреждания към Европа 2020.
ВИЖ ПОВЕЧЕ