ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ONE GOAL

АРБС е партньор в проект ONE GOAL
05.10.2020 г.
Проект Една Цел ONE GOAL има за цел да подобри изцяло уменията на женските футболни треньори, като по този начин им помогне да подсилят бъдещата си заетост и да популяризират идеята за повишено участие на момичетата в спорта. Проект Една Цел ONE GOAL е съ-финансиран от Европейския съюз и е пилотен проект в сферата на спорта, фокусиран върху образователен обмен и мобилности в спорта.

Цели на проект Една Цел /ONE GOAL/:

1. Основни познания за женския футбол, идентифициране на проблемите и нуждите на тези жени в партньорските държави и работа по намирането на решения;
2. Повишаване на квалификацията и компетенциите на жените треньори, чрез обмен на добри практики, посещения и научаване на нови методи при треньори от държавите-партньори;
3. Създаване на насоки за по-ефективни методи за обучение на млади жени и обучение на треньори по темата за лидерски умения и как да се включват повече момичета в спорта;
4. Повишаване на самочувствието и техническите умения на тези млади треньори, като им предоставим необходимите умения за създаване и прилагане на иновативни футболни практики;
5. Разпространение на основната идея за професионализация на треньорската професия във футбола при жените, значението на това жените да бъдат модели за подражание на младите момичета и как да направим най-големия спорт в света по-достъпен за всички.

Ключови резултати/финални продукти:

1. Проучване на предизвикателствата, пред които са изправени жените треньори, когато се опитват да развиват кариерата си и определяне на нуждите на тези жени, за да станат по-ефективни треньори;

2. Обучителни курсове за местни жени треньори в партньорските страни, ръководени от нашите обучени треньори, за разработване на нови познания за методите на обучение, психологически стимули и лидерски умения;

3. Женска футболна кампания, в която млади треньори, заедно с неправителствени организации, ще организират безплатни публични тренировъчни сесии, за да се опитат да включат повече млади жени във футбола, като в същото време тестват своите новопридобити умения и методи за обучение, осъзнаят потенциала на организирането на подобни събития и станат модели за подражание в своите общности;

4. По време на този проект ще бъде разработена методология за положителни методи за обучение на момичета, правилни начини за комуникация с жени играчи и основни умения за прилагане на добри практики;

5. Местен футболен турнир, по време на който треньорите, след като усвоят уменията, които предоставяме, ще организират приятелски турнир в рамките на своите организации, за да изберат своя отбор за международния футболен турнир в каунас;

6. Международен футболен турнир, по време на който партньорите по проекта, заедно с жените треньори, ще организират приятелски турнир между футболните отбори на партньорските държави, като по този начин ще приложат на практика всички умения, които са придобили и ще повишат осведомеността относно момичетата в спорта из цяла европа.