ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ORIENT

Въпросник за спортни специалисти по проект ОРИЕНТ
26.05.2021 г.
Проект ORIENT насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.

Първата стъпка от проекта, по която консорциумът работи, е изследване и анализ на представата за ориентиране на спортни специалисти от всички видове спорт. Резултатите от това изследване ще помогнат на консорциума да добие представа за възможностите за развитие, които има ориентирането като инструмент за социална промяна.

Въпросник:
Въпросник по проект ORIENT