Проект: ORIENT

08.06.2022
На 08 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „ORIENT - Young explorers re-discover local communities through orienteering“, който се изпълнява в партньорство с 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Проекта има за цел да подобри социалното включване и информацията за местните реалности в различните страни, като същевременно насърчава чувството за свобода и положителна промяна на местно ниво, като насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране и цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.05.2022
На 09.05. и 10.05.2022 г. в град Палермо, о-в Сицилия се проведе партньорска среща по проект ORIENT. Бяха обсъдени постигнатите резултати до момента и организацията на бъдещите дейности по проекта. Консорциумът се състои от 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъства Калинка Гударовска, Член на УС в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.12.2021
Проект ORIENT- Young explorers re-discover local communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.05.2021
Проект ORIENT насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2021
Проект ORIENT насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати, с цел:
ВИЖ ПОВЕЧЕ