ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Multisport Community Experience

АРБС е партньор в проект Multisport community experience
11.12.2020 г.
„MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE“ е социално-иновативен проект базиран върху колективните спортове със състезателен елемент. Времетраенето на проекта е 36 месеца и включва партньори от 6 държави – Белгия, България, Белгия, Германия Гърция, Италия и Хърватска. Проекта има за цел да активира нови изживявания и чувство за принадлежност, нови емоции и отношения, позитивна спортна конкуренция и мотивация за физически активен и здравословен начин на живот. MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE“ използва активност под формата на игра, която се основава на взаимно конкуриращи се общности. Всяка една общност се състои от 500 участници, които следят и проследяват физическата си активност. Система събира всички данни и актуализира кумулативния „Здравословен индекс“ в реално време на ниво град/общност и го сравнява със стойностите на другите конкуриращи се градове/общности.

Цел на проекта:

• Създаване на „Здравословен индекс на общността“: алгоритъм отразяващ управлението на спорта в общността;
• Създаване на платформа/приложение;
• Наръчник „Multisport Culture for community activation“;
• Международни и национални обучения за спортни оператори;
• Популяризиращи събития във всяка една държава партньор по проекта.

Следните локални дейности ще бъдат проведени като част от проект „Multisport community experience“:
• 2021: Multisport ден;
• 2022: Multisport уикенд;
• 2023: Multisport седмица.

Проектът „Multisport community experience“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.