ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Learning through mobility of sport volunteers

ТУРНИР MOVING ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
29.04.2022 г.
На 29 април 2022, в спортната зала на Национална спортна академия „Васил Левски“, сграда Гургулят се проведе турнир за лица с увреждания, в организацията на който се включиха млади спортни експерти от България. В рамките на турнир MOVING бяха тествани разработените в рамката на посочената инициатива методи и в него взеха участие млади хора с интелектуални затруднения.

Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. MOVING е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и в рамките на 24 месеца в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.