ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Learning through mobility of sport volunteers

29.04.2022
На 29 април 2022, в спортната зала на Национална спортна академия „Васил Левски“, сграда Гургулят се проведе турнир за лица с увреждания, в организацията на който се включиха млади спортни експерти от България. В рамките на турнир MOVING бяха тествани разработените в рамката на посочената инициатива методи и в него взеха участие млади хора с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.04.2022
В периода 09–12 април 2022, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе международно обучение на млади спортни експерти от България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия, по време на което беше представена методологията Обучение чрез спорт, ползваща неформални методи за обучение в спортна среда, които в настоящата инициатива са адаптирани за работа с младежи с интелектуални предизвикателства. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, Теодор Петров и Петър Шопов - представители на Асоциация за развитие на българския спорт – партньор от България. В рамките на проект MOVING предстои организиране на спортно събитие за тестване на разработените методи, в което ще вземат участие млади хора с интелектуални затруднения и всяка една от партньорските държави ще организира поне едно мероприятие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2021
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.07.2021
На 20.07.2021, в София се проведе международна среща по проект МOVING, по време на която партньорите от 4 държави – Италия, България, Португалия и Босна и Херцеговина се събраха да обсъдят и комуникират развитието на проект MOVING.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.02.2021
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ