ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ETS for Youth Equality

EYE местни събития в България
08.06.2020 г.
През юни 2020 г. Асоциация за развитие на българския спорт тества методологията „Образование чрез спорт“, създадена в рамките на проекта ETS for youth equolity (EYE), както следва:Споделени игри на Витоша

За втора поредна година „Споделените игри” на Витоша, проведени на 6 юни 2020 г., се превърнаха в голям спортен празник със значителен социален ефект. Събитието събра стотици хора, които искат да покажат и докажат, че хората с по-малко възможности могат да бъдат активни #BeActive и да се включват във физическа активност и спорт. Събитието имаще за цел също така да предизвика по-голяма толерантност и ангажиращо отношение към хората със специфични нужди и техните проблеми в съвременното общество. По време на събитието бяха тествани част от дейностите, разработени от младежки работници по време на обучителния курс EYE, проведен в Италия през 2019 г., а отзивите от участниците и техните близки бяха повече от положителни.

Тестване на методите на EYE в Националната спортна академия "Васил Левски"

През месец юни 2020 г. в Националната спортна академия „Васил Левски“ се проведоха редица тестови събития EYE, които допринесоха за много положителни емоции и възможност за учене на участващите младежи с интелектуални затруднения.

Представяне на EYE методология пред студенти в магистърската програма Адаптирана физическа активност и спорт

По време на ежегодния летен практически лагер на морската база на Национална спортна академия "Васил Левски", студентите в магистърската програма Адаптирана физическа активност и спорт бяха запознати с разработената по проекта методология, която могат да прилагат в ежедневната си дейност с деца и младежи с интелектуални увреждания.