ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ETS for Youth Equality

Обучение ETS for Youth Equality се проведе в Италия
19.12.2019 г.
В периода 12.12.2019 – 19.12.2019, в Сасари, Сардиния, Италия се проведе обучение ETS for Youth Equality, в което взеха участие 5 младежки работници, треньори по вид спорт и обучители от България, Италия и Ирландия.

ETS for Youth Equality (EYE) е 24-месечно стратегическо партньорство в областта на младежта, насочено към млади хора, които са засегнати или се справят с проблеми свързани с увреждания, с цел създаване на нови образователни възможности и иновативни подходи за личното развитие на младите хора в неравностойно положение в Европа, използващи методологията на Обучението чрез спорт (ОЧС).

Цели на проекта:
• Да се осъществи краткосрочно съвместно обучение на персонал за младежки работници и спортни треньори, които се занимават с млади хора с увреждания или хора с увреждания в младежкия и спортния контекст, включващи общо 15 участници, 5 от всяка страна партньор;
• Да се публикуват 6 доклада на няколко езика, представящи резултатите от проучването на най-добрите практики и образователни методики на ОЧС, включващи млади хора с увреждания или затруднения с отворен достъп;
• Да се създаде 1 формат за обучение по ОЧС за Включване на Млади Хора с увреждания и хора със затруднения, който ще бъде тестван от всяка страна партньор като средство за оценка на неговата ефективност и адекватност към целевата група и подобряването му за окончателното представяне;
• Да се създаде 1 наръчник, наречен „Ръководство за ОЧС за включване за младежки работници и спортни треньори“, осигуряващо образователни наски за оператори, работещи с крайната целева група;
• Да се разработи 1 уеб платформа за електронно обучение, отговаряща на стандартите за достъпност, повишаваща знанията за ОЧС, като агент за обучение и приобщаване на младежи с увреждания и затруднения;
• Да се направят 10 видео уроци, създадени от младежки работници и обучители, участващи в дейностите по проекта, обясняващи методологиите на ОЧС.

Съвместно събитие за обучение на персонал:
  • Краткосрочното съвместно обучение за работещи в сектора беше планирало като инструмент за тестване на образователния формат, разработен по проекта, както и за основа за създаването на наръчник за оператори, планиран като краен продукт на ETS for Youth Equality. * Участниците бяха 15 младежки работници, треньори по вид спорт и обучители, 5 от всяка участваща организация, работещи с млади хора, практикуващи спортни дейности и засегнати от увреждания или затруднения.
  • Използваната методология беше „Обучение чрез спорт“, състояща се в целенасочена образователна комбинация между спортна практика и методите/принципите на неформалното образование. Обучението бе пилотна дейност, затова участниците имаха възможност за непрекъсната обратна връзка за обучението, анализирайки методологиите, дейностите и активностите, както и даваха своите предложения за бъдещите продукти на проекта - ръководство и видеоуроци.
  • Основният фокус на образователната дейност беше да се предадат на участниците меки умения и положителни нагласи, засилващи личното им развитие, склонността за участие в по-нататъшно и продължително обучение и способността за засилване на социалното включване на младите хора с увреждания или затруднения.

Проект ETS for Youth Equality (EYE) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.