ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ETS for Youth Equality

Анкета по проект EYE в Светът на Мария
30.07.2019 г.
На 30/07/2019, екипът на Асоциация за развитие на българския спорт посети Maria’s World Foundation и си поговорихме с прекрасните младежи, които посещават Дневен център "Светът на Мария" за спорта, за активното им ежедневие и какво може да се подобри, за да бъдат още по-активни и мотивирани да се потопят в спортни дейности.
#BulsportBG #ErasmusPlus #BeActive


Проект "Обучение чрез спорт за младежко равенство" /ETS for Youth Equality (EYE)/, координиран от Special Olympics Europe Eurasia е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез използване на неформални методи на обучение. Една от първите дейности по проекта има за цел да анализира нагласите на младежите с увреждания (предимно интелектуални), както и на неправителствените, образователни и спортни организации в България, Ирландия и Италия относно възможностите за физическа активност и заетостта на хора с интелектуални увреждания.