ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ETS for Youth Equality

Първа среща по проект EYE се проведе в Дъблин
11.04.2019 г.
Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство /ETS for Youth Equality (EYE)/ е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез използване на неформални методи на обучение. В периода 09-11 април 2019, в Дъблин, Ирландия, се проведе първата среща по проекта, по време на която партньорите имаха възможност да обсъдят в детайли дейностите и да планират внимателно всяка една от тях.

Цели на проекта:
⇢ Да проведе кратко обучение на спортни и обучителни специалисти, работещи с младежи с интелектуални увреждания и да ги подготви за ползване на неформални методи в работата си – 5 души от всяка държава;
⇢ Да създаде 6 доклада, реализирани на няколко езика и разпространявани свободно, които да обобщят резултатите от добрите практики и обучителни методологии, включващи млади хора с увреждания;
⇢ Да създаде инклузивен обучителен формат, ползващ методологията Обучение чрез спорт за включване на младежи с увреждания, който ще бъде тестван във всяка от партньорските държави, а неговата ефективност ще адаптирана (при нужда);
⇢ Да разработи практически наръчник „Обучение чрез спорт като Пътеводител за включване за младежки работници и спортни специалисти“, който да бъде ползван като ръководство за работа с младежи с увреждания в партньорските държави и в Европа;
⇢ Да разработи е-платформа, която да бъде достъпна за хора с увреждания и да включва разработените в рамките на проекта обучителни материали;
⇢ Да създаде 10 видео въведения за младежки работници и спортни специалисти, чрез които да бъде обяснена методологията Обучение чрез спорт.


Партньори:
Спешъл Олимпикс Европа – Азия – Ирландия;
Мине Ваганти – Италия;
Асоциация за развитие на българския спорт;

Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство /ETS for Youth Equality (EYE)/ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.