Проект: Structured Learning for Awareness in Media

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SLAM ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
30.11.2021 г.
На 30.11.2021г. се проведе семинар с младежки работници по проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM), който има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци. Младежките работници взеха участие в уъркшоп на тема „Какво представляват фалшивите новини и как да се борим с тях в нашето ежедневие ?“.

Проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

SLAM ЩЕ РЕАЛИЗИРА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЗАДАДЕНА ЦЕЛ:
• Формат на обучение, при който младежките оператори ще могат да разработят конкретни инструменти за медийна грамотност на младите хора.
• Младежки обмен за медийна грамотност и миграция/бежанци;
• Семинар със смесени групи младежки работници и младежи;
• Социална кампания;
• Създаване на Наръчник и онлайн платформа.

Проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се координира от БРАВО (Босна и Херцеговина), а партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.