ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Structured Learning for Awareness in Media

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС SLAM СЕ ПРОВЕДЕ В ИТАЛИЯ
05.08.2021 г.
В периода 26.07.2021 – 02.08.2021, в Сасари, Италия се проведе обучение „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM), което имаше за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци. В обучението взеха участие четири представители на всяка партньорска държава - Босна и Херцеговина, Албания, България, Италия, Черна гора, Сърбия и Турция.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ (2018 г.) подчертава историческото значение на медиите в подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво. От европейска гледна точка може да се извлекат значителни индикации от анализа на медийното отразяване относно приемането и интеграцията на мигранти/бежанци.

На този фон проектът изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
• Наръчник;
• Уеб платформа;
• 5 културни събития;
• 400 интервюта/въпросници;
• 1 конференция.

Проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM) е съ-финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.