ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Structured Learning for Awareness in Media

Кандидатствай за обучителен курс Структурирано обучение за осведоменост в медиите
09.06.2021 г.
Кога:
26.07.2021 – 02.08.2021
Къде:
Сасари, Италия
Участници:
4 души над 18 години от всяка държава
Държави:
Босна и Херцеговина, Албания, България, Италия, Черна гора, Сърбия и Турция


Цели на проекта:
„Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ (2018 г.) подчертава историческото значение на медиите в подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво.

Наскоро Босна и Херцеговина бе разпозната като транзитен възел за мигранти и бежанци, търсещи вход към територията на ЕС, тенденция, която ВКБООН (2018) призна за потенциално нарастваща през 2018 г., от 198 пристигащи през декември 2017 г. до 666 регистрирани в пиковият месец март 2018 г. Напрежението, породено от местната система за подпомагане от този приток, допринесе за нарастващото усещане за местни вълнения и недоволство, на което националните средства за масова информация досега успяха да отговорят, като предоставят на обществеността информираност и разбиране около явлението, в много случаи осигурявайки паралелно усилвател на вътрешни течения на недоверие, омраза и стереотипи.

От европейска гледна точка може да се извлекат значителни индикации от анализа на медийното отразяване относно приемането и интеграцията на мигранти/бежанци.

СЕ в своя доклад за 2017 г. „Медийното отразяване на бежанската криза: трансевропейска перспектива“ подчертава ролята на медиите в подхранването на речта на омразата в обществото, тъй като се състои от подтикващ/легитимен фактор на изричната реч на омразата, породена от тенденциозно отразяване.

На този фон проектът изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

Резултати от проекта:
• Наръчник;
• Уеб платформа;
• 5 културни събития;
• 400 интервюта/въпросници;
• 1 конференция.

Профил на участника:
• Участници: 4 души над 18 години от всяка държава;
• Кой: Младежки работници, активисти, представители на НПО, доброволци, студенти…
• Език: Английски.

Какво да вземем със себе си?
• Информация относно медиите, фалшивите медии и фалшивите новини във вашата държава;
• Материали за вашата организация;
• Добро настроение;
• Лекарства и медицинска застраховка;
• Оригинални фактури за самолетни, влакови и автобусни билети;
• Лаптоп (и/или) камера.

Пътни разходи:
• Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
• Пътните разходи ще бъдат покрити след събиране на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени;
• Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.
• Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2 месеца след предоставяне на всички отчетни документи.
Ще бъдат възстановени пътни разходи и ПСР тестове на участниците от България в размер до 275 евро.


Срок за кандидатстване: 25/06/2021
Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/223ge5i5w3i915a/MOBILITY%20OF%20YOUTH%20WORKERS%20-%20SLAM%20-%20Infopack.pdf?dl=0
Апликационна форма:
https://forms.gle/2rmLVjxubnvgAZSa9