Първа среща по проект SLAM се проведе в Сараево
12.12.2019 г.
В периода 09-12 декември 2019, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе първа среща по проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM), който има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ (2018 г.) подчертава историческото значение на медиите в подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво.

Наскоро Босна и Херцеговина бе разпозната като транзитен възел за мигранти и бежанци, търсещи вход към територията на ЕС, тенденция, която ВКБООН (2018) призна за потенциално нарастваща през 2018 г., от 198 пристигащи през декември 2017 г. до 666 регистрирани в пиковият месец март 2018 г. Напрежението, породено от местната система за подпомагане от този приток, допринесе за нарастващото усещане за местни вълнения и недоволство, на което националните средства за масова информация досега успяха да отговорят, като предоставят на обществеността информираност и разбиране около явлението, в много случаи осигурявайки паралелно усилвател на вътрешни течения на недоверие, омраза и стереотипи.
От европейска гледна точка може да се извлекат значителни индикации от анализа на медийното отразяване относно приемането и интеграцията на мигранти/бежанци. СЕ в своя доклад за 2017 г. „Медийното отразяване на бежанската криза: трансевропейска перспектива“ подчертава ролята на медиите в подхранването на речта на омразата в обществото, тъй като се състои от подтикващ/легитимен фактор на изричната реч на омразата, породена от тенденциозно отразяване.

На този фон проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ изследва приликите, различията и потенциалния синтез между различните, но взаимосвързани предизвикателства, пред които са изправени държавите от Западните Балкани и Европа, в рамките на международни усилия, насочени към поставянето на основите на по-голяма медийна грамотност и критично мислене на ниво младежи и като цяло, на обществото като средство за осигуряване на противодействие срещу явленията на речта на омразата и градивен елемент на успешните интеграционни процеси.

SLAM ще реализира следните дейности за постигане на тази зададена цел:
  • Формат на обучение, при който младежките оператори ще могат да разработят конкретни инструменти за медийна грамотност на младите хора.
  • Младежки обмен за медийна грамотност и миграция/бежанци;
  • Семинар със смесени групи младежки работници и младежи;
  • Социална кампания;
  • Създаване на Наръчник и онлайн платформа.

Проект „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се координира от БРАВО (Босна и Херцеговина), а партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.