Проект: Sport for inclusion and inclusion for sport

26.08.2022
В периода 25-26 август 2022, в Приморско, България се проведе детско спортно събитие, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“, в което взеха участие деца и спортно специалисти от ВК „Ахил“ София. По време на събитието бе реализиран детски спортен празник „Youth sport day” в което бе демонстрирана методологията Обучение чрез спорт (ОЧС), която използва спорта като инструмент за социално включване, социална адаптация и социализация. В спортният празник бяха използвани сесии, в които спортът се използва като образователен подход, засягащи различни тематики като например развиване на толерантността, екипната работа, работа във връзка с отпадането на предразсъдъците и стереотипите, както и работа към социално приобщаване на различни обществени групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.08.2022
На 25 август 2022, в Приморско, България се проведе обучителен курс, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“, в който участваха треньори, учители и специалисти по спорт и физическа активност. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт. По време на събитието бе представен проекта, неговите цели и задачи, както и методологията Обучение чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.08.2022
Обучение на експерти и младежки спортен ден InSport се проведоха в Клисурски манастир в периода 20-24.08.2022. Проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“ е инициатива, включваща партньори от 4 Европейски държави – България, Италия, Литва и Турция. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.10.2021
В периода 11-14 октомври 2021, в София, България се проведе международна среща, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport“, която събра партньори от 4 Европейски държави – България, Италия, Литва и Турция. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт,- Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор на инициативата от България, беше представена от Ивайло Здравков, член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.02.2021
Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт. Времетраенето на проекта е 24 месецa, като в него участват 5 партньорски организации от четири Европейски държави - България, Италия, Литва и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ