Проект: IAM

АРБС ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ IAM
02.12.2021 г.
Асоциация за развитие на българския спорт проведе Национална конференция по проект IAM (Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти). Основната идея на конференцията бе как спорта може да допринесе за борбата с нелегалните залагания (черно тото), с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението в най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.

В събитието бяха засегнати теми като:
• Дефиниция на „уреждането на мачове“
• Кой може да участва в манипулацията на спортни резултати?
• Форми на манипулация на спортни резултати
• Защо спортът е изправен пред това предизвикателство?
• Кой гарантира справедливост и законност в спорта?
• Има ли спортове, които са по-податливи от други?
• Какво може да се направи, за да се избегне манипулацията на спортните резултати?
• Етично взимане на решения;
• Етични проблеми в спорта;
• Увеличете уменията на младите спортисти за етично взимане на решения;
• Как да бъде запазен интегритетът в спорта?
• Ролята с треньорите и родителите;
• Анализ на случаите на манипулация на спортни резултати;
• Различни перспективи на проблемите с прозрачността и последствията от манипулацията на спортни резултати;
• Национално и европейско законодателство и политики
• Европейски и международни агенции за спортен интегритет.

В Конференцията взеха участие над 30 представители на спортни клубове, неправителственият сектор, федерации и асоциации, като всеки един от тях получи безплатно копие на наръчник за млади спортисти IAM и се запозна в детайли с:

Спортът съчетава, в едно балансирано цяло, качествата на тялото, волята и ума. Обучението, придобито чрез спорт може да предаде морални ценности на младите хора и да им помогне да развият етнос – ценностно мислене през целия живот, което ще ги овласти в борбата с насилието, зависимостите и престъпността.

Проект IAM (Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти) в съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.